• Russian (CIS)
  • Română (România)
  • English (United Kingdom)
Home Другие виды спорта Разное Cele mai sincere urări de bine d-lui Veaceslav Manolachi!

Cele mai sincere urări de bine d-lui Veaceslav Manolachi!

Veaceslav Manolachi a fost reales ieri cu majoritate de voturi rector al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.

Pentru candidatura lui au votat 34 din 39 membri ai senatului. În programul de activitate prezentat asistenței pentru următorii ani el a subliniat că educația este cartea de vizită a oricărei națiuni și că va depune maximum de eforturi și pe viitor pentru aprofundarea procesului de instruire la instituția ce o va conduce în următorii ani, va consolida în continuare baza ei tehnico-materială. ”Voi solicita de la Ministerul Educației și voi argumenta introducerea în programul de studii a unor noi discipline, voi duce la capăt construirea campusului studențesc, construcția stadionului de fotbal din vecinătatea imediată a instituției. Înălțarea unui centru clinic de recuperare este, de asemenea, un imperativ al timpului”, a spus el.

Potrivit lui, managmentul trebuie să fie piatra de temelie în activitatea oricărui conducător. ”Trebuie să acordăm o atenție mai mare managmentului, să găsim soluții de rezolvare operativă, eficientă a problemelor apărute prin resurse extrabugetare, respectînd legislația în vigoare. Cine doreșete să facă ceva - găsește mijloace. Cine nu - invocă motive”, a mai adaugat învingătorul, care astăzi împlinește 55 de ani. Mulți îanite d-le rector!.

Contracandidații săi au fost Viorel Dorgan, prorectorul USEFS, Anatol Bunevici, șef de catedră la USEFS și Stanislav Armanov, lector la ULIM.

Iată SV-ul d-lui Veaceslav Manolachi

Curriculum Vitae

Veaceslav Manolachi

Rector USEFS

Doctor habilitat, Profesor Universitar

Antrenor Emerit al Republicii Moldova

Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi sportului

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă

Cavaler al ordinului „Gloria Muncii”

Cavaler al ordinului “Ordinul Republicii”

Deţinător al Medaliei „Meritul Olimpic”

Deţinător al Medaliei de aur a Federaţiei Mondiale de Judo

Deţinător al Medaliei de aur a Federaţiei Europene de Judo

Doctor Honoris Causae al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Seoul, Korea

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, România

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Cultură Fizică din Kiev, Ucraina

Doctor habilitat de onoare, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică din Minsk, Belarus

Anul, data naşterii

1958, 27 martie

Locul naşterii

s. Zamcioji, r-nul Străşeni,

Republica Moldova

Cetăţenia

Republica Moldova

Studii:______________

1990-1993

Academia de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia, studii la doctorat, doctor habilitat

1987-1990

Academia de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia, aspirantura, doctor în pedagogie

1986-1987

Academia de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia, stagiune ştiinţifică

1979-1983

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, facultatea de educaţie fizică

1973-1976

Tehnicumul de Auto şi Drumuri din Nikolaev, Ucraina

1965-1973

Şcoala medie s. Romăneşti, r-nul Străşeni

 

Grade ştiinţifice

1997

Profesor Universitar

1996

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă

1993

Doctor habilitat în pedagogie

1990

Doctor în pedagogie

Experienţa profesională:________

2001 – prezent

Rector, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte al Senatului USEFS

1998-2001

Şeful Direcţiei Principale Sport Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova

1993-1998

Şef al catedrei de probe sportive individuale, Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport

2000- prezent

Preşedinte al Federaţiei de Judo din Republica Moldova

2002 - prezent

Director al Academiei Olimpice din Moldova

2003 - prezent

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat în susţinerea tezei de doctor în pedagogie

2001- prezent

Membru al Biroului Executiv al Comitetului Naţional Olimpic

1986- 1991

Cercetător ştiinţific în lotul URSS de judo feminin (grupul ştiinţific)

Instruire:____________

2011

Al XV-lea Congres Ştiinţific Internaţional „Sportul olimpic şi sportul pentru toţi”, Chişinău, Moldova

2011

Sesiunea a XII-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice, Olimpia, Grecia

2010

Al XIV-lea Congres Ştiinţific Internaţional „Sportul olimpic contemporan şi sportul pentru toţi”, Kiev, Ucraina

2010

Sesiunea a XI-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice, Olimpia, Grecia

2009

Al XIII-lea Congres Ştiinţific Internaţional „Sportul olimpic contemporan şi sportul pentru toţi”, Almatî, Kazahstan

2008

Sesiunea a X-a Internaţională a Academiei

 

Internaţionale Olimpice, Olimpia, Grecia

2007

Sesiunea a IX-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice, Olimpia, Grecia

2006

Sesiunea a VIII-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice, Olimpia, Grecia

2004

Curs de formare în domeniul sportului cu suportul Consiliului Europei, Holercani, Dubăsari

2003

Conferinţa Internaţională Jubiliară a Academiei de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia

Publicaţii:___________

Peste 120 de lucrări şi articole ştiinţifice dintre care mai importante fiind:

Manual „Managmentul culturii fizice”, Chişinău 2008. – 479 pag.

Manual „Teoria şi metodica sporturilor de luptă (judo, greco-romane, libere)”. Chişinău, 2003. – 400 pag.

Monografie „Естественнонаучные, технико-технологические аспекты подготовки сборных команд Республики Молдова к XXVIII Олимпийским играм”. Chişinău, 2002. – 307 pag.

Manual „Pregătirea fizică a judocanilor de performanţă”. Chişinău, 2002. – 200 pag.

Monografie „Mетодика подготовки дзюдоисток различной квалификации”. Sankt-Petersburg, 1993. – 180 pag.